Izdrukāt

Noteikumi un nosacījumi

Mēs ar nepacietību gaidām iespēju darboties kā starpnieks lidojumu rezervēšanai jūsu ceļojuma vajadzībām. Lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un nosacījumus pirms tripsta.lv pakalpojumu un tīmekļa vietnes izmantošanas. Ja izmantojat mūsu tīmekļa vietni vai veicat tajā rezervāciju, tiek uzskatīts, ka esat piekritis šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Šajos Noteikumos un nosacījumos (turpmāk “Vienošanās” jeb “Līgums”) ir izklāstīti jūsu kā klienta pienākumi un tas, ko jums ir likumīgas tiesības sagaidīt no mums, kad ar mūsu palīdzību iegādājaties ar ceļojumu saistītus pakalpojumus.

Noteikumi un nosacījumi

Tīmekļa vietnes izmantošana

1. Definīcijas

2. Rezervācija, izmantojot mūsu tīmekļa vietni

2.1. Veicot rezervāciju mūsu tīmekļa vietnē:

3. Par līgumu:

3.1. Jūsu līgums ar mums

3.2. Jūsu līgums ar Piegādātāju – ceļojuma nodrošinātāju

4. Rezervācija

4.1. Cena

4.2. Pakalpojuma maksa

4.3. Rezervācijas apstiprināšna

4.4. Izmaiņas un anulēšana

4.4.1. Izmaiņas un anulēšana, ko veicat jūs

4.4.1.1. Naudas atmaksāšana

4.4.1.2. Lidojuma rezervācijas izmaiņas vai anulēšana

4.4.2. Izmaiņas un anulēšana, ko veic Piegādātājs – ceļojuma nodrošinātājs

4.4.2.1. Izmaiņas lidojumu sarakstā

4.4.3. Anulēšana, ko veicam mēs

5. Cenas un maksājumi

5.1. Cenas

5.2. Maksājums

6. Īpaši nosacījumi un informācija par lidojumiem

6.1. Cena

6.2. Naudas atmaksāšana

6.3. E-biļetes

6.4. Zemo cenu aviosabiedrību lidojumi

6.5. Bagāža

6.6. Nepilngadīgie bez pavadoņiem

7. Pase, vīzas un prasības attiecībā uz veselību

8. Atbrīvošana no atbildības

9. Autortiesības, preču zīmes un programmatūras tīmekļa vietnē

10. Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

11. Garantijas, saistību atrunas un atbildības ierobežojumi

12. Piemērojamie tiesību akti

13. Korespondence

14. Citi noteikumi un nosacījumi

14.1. Pilnīgas vienošanās un nodalāmības klauzula

14.2. Vispārīgo noteikumu un nosacījumu grozījumi

 

Tīmekļa vietnes izmantošana

Lai varētu izmantot šo tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka: i) esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu; ii) jums ir likumīgas tiesības radīt juridiskas saistības; iii) tīmekļa vietni izmantosiet tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem; iv) tīmekļa vietni izmantosiet vienīgi tam, lai veiktu likumīgas lidojumu rezervācijas sev vai citai personai, kuras vārdā esat likumīgi pilnvarots darboties; v) informēsiet šādas citas personas par Noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šo personu vārdā veiktajām rezervācijām, tostarp par visiem normatīviem un ierobežojumiem; vi) visa informācija, ko esat sniedzis šajā tīmekļa vietnē, ir patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga, un vii) ja jums ir konts šajā tīmekļa vietnē, aizsargāsiet un uzraudzīsiet sava konta informāciju, un uzņematies pilnīgu atbildību, ja šo kontu izmantos kāds cits, nevis jūs. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā jebkura iemesla dēļ, tostarp (bet ne tikai) par šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu, jebkuram liegt piekļuvi pie šīs tīmekļa vietnes un mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem.

 

1.    Definīcijas

Termini “mēs”, “mūsu”, “mums“ un mūs”,” ir atsauce uz “Tripsta S.A.” – vienu no lielākajām ceļojumu aģentūrām Eiropā, kas pārvalda plašu produktu klāstu uz ceļojumiem orientētās tīmekļa vietnēs, darbojoties ar zīmolu “tripsta”.

 

Mūsu kontaktinformācija ir norādīta šo Noteikumu beigās (skatiet turpmāk sadaļā “Korespondence”). Mūsu kontaktinformāciju un darba laiku var uzzināt arī mūsu tīmekļa vietnes kategorijā Kontakti.

 

Termini “jūs”, “jūsu” un “jums” ir atsauce uz klientu, kurš apmeklē mūsu tīmekļa vietni, ar mūsu palīdzību veic rezervācijas vai citādi izmanto mūsu pakalpojumus.

Šajos Noteikumos un nosacījumos lietotajiem vārdiem vai frāzēm ir šāda nozīme (ja vien konteksts skaidri nenosaka citādi):

“rezervācija” ir jebkādu produktu vai pakalpojumu pasūtījums, ko jūs veicat mūsu tīmekļa vietnē un mēs esam apstiprinājuši vai pieņēmuši. Apstiprināšanu mēs veicam (un tiek noslēgts līgums) brīdī, kad no jums esam saņēmuši pilnu maksājumu un nosūtījuši apstiprinājuma e-pasta vēstuli (no mums vai attiecīgā Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja);

“rezervācijas aģents” vai “ceļojuma aģents” ir interneta ceļojumu aģentūra, kas uztur un pārvalda tīmekļa vietni tripsta.lv, sniedz konsultācijas un informāciju un darbojas kā starpnieks līgumu izpildes procesā ceļojumu jomā. Mēs kā ceļojuma aģents un mūsu tīmekļa vietne darbojas kā saskarne darījumos ar Piegādātāju – ceļojuma nodrošinātāju;

“pircējs” vai “kients” ir persona, kura veic rezervāciju, vai persona, kuras vārdā ir notikusi vienošanās par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un kura ir piekritusi šādam statusam;

“pakalpojums(-i)” ir mūsu tīmekļa vietnē piedāvāts pakalpojums, piemēram, transporta pakalpojumu rezervēšana;

“pakalpojuma maksa” ir daļa no kopējās cenas, ko jūs maksājat par mūsu vārdā sniegto pakalpojumu, kā norādīts apstiprinājuma lapā un e-pasta vēstulē par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem;

“piegādātājs – ceļojuma nodrošinātājs(-i)” vai “piegādātājs(-i)” ir aviosabiedrība un/vai cits produkta piegādātājs un/vai pakalpojuma sniedzējs ceļojumu nozarē, ar kuru klients noslēdz līgumu un kurš ir atbildīgs par pakalpojuma sniegšanu, ievērojot piemērojamos noteikumus un nosacījumus;

“tīmekļa vietne” ir http://www.tripsta.lv tīmekļa vietne.

 

2. Rezervācija, izmantojot mūsu tīmekļa vietni

2.1. Veicot rezervāciju mūsu tīmekļa vietnē:

-          jūs piekrītat būt saistīts ar šā Līguma noteikumiem un jebkura Piegādātāja papildu noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz rezervāciju, ar ceļojumu saistītiem pakalpojumiem vai tīmekļa satura izmantošanu. Jūs savā vārdā un to personu vārdā, kuras pārstāvat, piekrītat ievērot visus attiecīgos noteikumus un nosacījumus, tai skaitā visu naudas summu samaksu, kad ir pienācis maksāšanas termiņš;

-          Jūs piekrītat, ka nekādos apstākļos nekāda mūsu izmaksātā kompensācija nepārsniegs jūsu biļetes iegādes cenu, atskaitot maksu par pakalpojumu.

-          Jūs piekrītat, ka, saskaroties ar jebkādu problēmu saistībā ar savu rezervējumu laikā, kad atrodaties lidostā, jūsu pienākums ir pirms jebkādu darbību veikšanas vispirms sazināties ar mums, lai lūgtu palīdzību. Jums ir jārīkojas atbilstoši mūsu ieteiktajam risinājumam, un jebkādas novirzes no tā ir iespējamas tikai ar mūsu skaidru atļauju. 2

-          jūs piekrītat, ka šo noteikumu un nosacījumu pārkāpuma rezultātā mums ir tiesības: a) anulēt rezervāciju vai pirkumu; b) atsavināt naudu, ko esat samaksājis par rezervāciju vai pirkumu; c) liegt piekļuvi attiecīgajam produktam vai pakalpojumam, kas saistīts ar ceļojumu; d) debetēt jūsu kontu, lai segtu jebkādas izmaksas, kas mums radušās šāda pārkāpuma rezultātā.

-          Jūs apliecināt un garantējat, ka: a) esat atbilstošā vecumā, lai izmantotu mūsu pakalpojumus un tīmekļa vietni, un sakarā ar šādu izmantošanu varat radīt juridiskas saistības, b) esat likumīgi pilnvarots darboties rezervācijā iekļauto personu vārdā, tostarp pieņemt šos noteikumus un nosacījumus; un c) jūsu sniegtā informācija ir patiesa un pareiza;

-          jūs esat atbildīgs par šādu citu personu informēšanu par visiem noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami pakalpojumiem saistībā ar viņu ceļojumu. Jūs saprotat, ka esat finansiāli atbildīgs par mūsu pakalpojumu vai tīmekļa vietnes izmantošanu gan laikā, kad to darāt jūs pats, gan par citiem, kuri izmanto jūsu vārdu vai kontu;

-          jūs esat atbildīgs par savām darbībām tīmekļa vietnē (finansiāli vai citādi), tostarp par jūsu lietotājvārda un paroles iespējamo izmantošanu.

 

3. Par līgumu:

3.1. Jūsu līgums ar mums

Mēs pārdodam dažādu Piegādātāju – ceļojuma nodrošinātāju produktus un pakalpojumus, kas saistīti ar ceļojumiem. Kā rezervēšanas/ceļojumu aģents mēs darbojamies kā starpnieks, lai pārdotu produktus un pakalpojumus, ko nepiegādājam tieši. Mēs neesam šādu produktu un pakalpojumu kopējs pārdevējs. Veicot rezervāciju mūsu tīmekļa vietnē, jūs ar Piegādātāju – ceļojuma nodrošinātāju noslēdzat atsevišķu līgumu par šādiem produktiem un pakalpojumiem. Mēs neesam līgumattiecību puse attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, ko pasūtāt mūsu tīmekļa vietnē, ja vien šajos Noteikumos un nosacījumos nav skaidri noteikts citādi.

Jebkādi ar produktu vai pakalpojumu saistīti jautājumi vai bažas ir jāadresē Piegādātājam – ceļojuma nodrošinātājam. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja produktiem un pakalpojumiem un nedodam nekādus apliecinājumus vai garantijas (tiešas vai netiešas) par tīmekļa vietnē iekļauto ar ceļojumiem saistīto produktu vai pakalpojumu piemērotību vai kvalitāti.

 

3.2. Jūsu līgums ar Piegādātāju – ceļojuma nodrošinātāju

Visiem produktiem vai pakalpojumiem, kas rezervēti, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, papildus šeit izklāstītajiem noteikumiem piemēro Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja noteikumus (tostarp par aviosabiedrību tarifiem). Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja noteikumi un nosacījumi var ietvert noteikumus par maksāšanas kārtību, saistību neizpildi, atbildību, rezervācijas anulēšanu, izmaiņām rezervācijā, naudas atmaksāšanu (ja tāda paredzēta) un citus ierobežojumus, tādēļ iesakām tos rūpīgi izlasīt. Jūsu pienākums ir ievērot aviosabiedrības vai cita Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja noteikumus par reģistrēšanās laiku, lidojumu atkārtotu apstiprināšanu vai citiem jautājumiem. Noteiktos maršrutos atkarībā no pasažiera tautības vai aviolīnijas politikas ierobežojumiem var būt nepieciešama atpakaļceļa biļete. Tādēļ lūdzam vērsties pie konkrētā Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja, lai iegūtu pilnīgu informāciju par piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem.

 

4. Rezervācija

4.1. Cena

Cenas tiek apstiprinātas rezervācijas ceļa pēdējā posmā, kad noklikšķināt uz pogas Buy now (Pirkt tagad), Make the reservation (Veikt rezervāciju) vai līdzīgas atkarībā no nopirktā produkta.


4.2. Pakalpojuma maksa

Izmantojot mūsu vietnes produktus un/vai pakalpojumus, jūs pilnvarojat mūs darboties kā pārstāvim izvēlētā Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja produktu un/vai pakalpojumu rezervācijas procesā un vajadzības gadījumā jūsu vārdā veikt maksājumu par šiem produktiem vai pakalpojumiem. Attiecīgi atkarībā no rezervētā produkta mēs jums varam pieprasīt pakalpojuma maksu. Visas maksas tiek parādītas pirms jūs apstiprināt rezervāciju.


4.3. Rezervācijas apstiprināšana

Pēc rezervācijas pabeigšanas jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pasta vēstuli ar rezervācijas numuru. Šajā brīdī stājas spēkā jūsu līgums saistībā ar pasūtītajiem produktiem un pakalpojumiem. Apstiprinājuma e-pasta vēstulē tiek sniegta visa informācija par rezervāciju. Pēc tam mēs pārbaudām, vai rezervācija ir pareizi ievadīta Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja rezervācijas sistēmā un vai jūsu maksājumu var pareizi apstrādāt.

Ja ir rezervēts lidojums, mūsu pienākums izsniegt aviobiļeti ir atkarīgs no tā, vai ar bezskaidras naudas pārskaitījumu ir saņemts jūsu maksājums.

Saistībā ar izvēli “special requests” (īpašas prasības) attiecībā uz jebkuru produktu (piemēram, ēdieni, aprīkojums invalīdiem, bērnu sēdeklīši utt.) mēs negarantējam šādu prasību izpildi, bet nosūtām tās Piegādātājam – ceļojuma nodrošinātājam. Jūsu pienākums ir sazināties ar Piegādātāju – ceļojuma nodrošinātāju un noskaidrot, vai ir iespējams izpildīt šādas īpašās prasības.


4.4. Izmaiņas un anulēšana

4.4.1. Izmaiņas un anulēšana, ko veicat jūs

Jūsu iespējas saistībā ar ceļojumam rezervēto produktu vai pakalpojumu anulēšanu vai mainīšanu, kā arī šim nolūkam izmantojamā metode ir atkarīga no konkrētās aviosabiedrības noteikumiem par aviobiļešu cenām (tarifiem) un/vai citiem Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja noteikumiem. Tādēļ var gadīties, ka nav iespējams anulēt vai mainīt pasūtītos produktus vai pakalpojumus, vai var būt jāizpilda īpašas prasības.

Lai gan informācija par iespēju anulēt vai mainīt rezervāciju ir pieejama tiešsaistē rezervācijas procesā un izklāstīta jums nosūtītājā apstiprinājuma e-pasta vēstulē, jūsu pienākums ir iepazīties ar Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja konkrētajiem noteikumiem par rezervācijas anulēšanu un izmaiņām rezervācijā, jo tiek uzskatīts, ka esat tos izlasījis un pieņēmis rezervācijas procesa laikā.

Iesniedziet savu maiņas un/vai atteikuma pieteikumu šeit. Pēc tam saņemsiet e-pasta vēstuli ar lūgumu apstiprināt pieprasījumu, lai to varētu apstrādāt. Ja kāda iemesla dēļ neesat saņēmis šo paziņojumu, vienīgi jūsu pienākums un atbildība ir sazināties ar mums, lai pārliecinātos, vai jūsu pieprasījums ir saņemts un tiek apstrādāts. Mēs neesam atbildīgi, ja kādu tehnisku iemeslu dēļ saziņas process nav pabeigts.

Daudzas aviosabiedrības un citi Piegādātāji – ceļojumu nodrošinātāji neatļauj nomainīt vai labot pasažiera vārdu un uzvārdu. Lai gan vajadzības gadījumā mēs cenšamies veikt minētās izmaiņas, tomēr ņemiet vērā, ka vairākums aviosabiedrību izmaiņas vārdā un uzvārdā uzskata par lidojuma atcelšanu, un piemēro standarta nosacījumus un maksas.

Ja rezervācijā esat veicis kādas izmaiņas (anulēšanu vai izmaiņas), tad papildu Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja(-u) noteikumiem ir piemērojamas mūsu standarta maksas, kuras norāda rezervācijas apstiprinājumā. Šīs maksas sedz mūsu administratīvās izmaksas, bet neietver maksas, kas jāmaksā tieši Piegādātājam  – ceļojumu nodrošinātājam.

4.4.1.1. Naudas atmaksāšana

Ja esat anulējis rezervāciju, jums var būt tiesības uz daļēju naudas atmaksu. Papildus Piegādātāja(-u) – ceļojuma nodrošinātāja(-u) noteikumiem par anulēšanu var būt piemērojamas mūsu maksas, kas tiek norādītas kvītī vai rezervācijas apstiprinājumā.

Pirkuma cenas atmaksājamā daļa (ja tāda ir) tiek atmaksāta, kad esam saņēmuši atpakaļ līdzekļus no Piegādātāja(-iem) – ceļojuma nodrošinātāja(-iem). Mēs jums pārskaitīsim tāda apmēra atlīdzību, kādu mums atmaksās Ceļojuma nodrošinātājs. Mēs neesam atbildīgi par Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja nesamaksāto atlīdzību.

Ja ar anulēšanas cēloni saistītais risks ir apdrošināts atbilstoši ceļojuma apdrošināšanas polises noteikumiem, anulēšanas maksas varat pieprasīt atlīdzināt savam apdrošinātājam. Tieši tāpat tas notiek, ja esat iegādājies mūsu pakalpojumu rezervācijas anulēšanas gadījumam – naudas atmaksāšanas garantiju; ja ar anulēšanas cēloni saistītais risks ir apdrošināts atbilstoši mūsu naudas atmaksāšanas garantijas polises noteikumiem, jums vai jums tuviem radiniekiem (atkarībā no gadījuma) var būt tiesības uz anulēšanas maksu atlīdzināšanu.

Ja vēlaties anulēt rezervāciju vai veikt tajā izmaiņas, netiek atmaksāta mūsu pakalpojumu maksa un kredītkartes apkalpošanas maksa, kas samaksāta rezervācijas laikā.

Ja esat rezervējis kādu no mūsu produktiem vai pakalpojumiem, tai skaitā lidojumus, bet neesat ieradies uz reģistrāciju vai citādi neizmantojat attiecīgo produktu vai pakalpojumu (“neierašanās”), jums nav tiesību uz naudas atmaksāšanu. Tomēr atkarībā no konkrētās aviosabiedrības politikas jums var būt tiesības saņemt atpakaļ izbraukšanas nodokļa summu, ko, iespējams, esat samaksājis par lidojumu (arī par zemo cenu lidojumiem).

 

4.4.1.2. Lidojuma rezervācijas izmaiņas vai anulēšana

Ņemiet vērā: ja par rezervētā lidojuma anulēšanu aviosabiedrība pieprasa maksu vai ir palielinājušās rezervācijas izmaksas, šādas maksas vai izmaksas jums jāmaksā papildus mūsu maksām, kas norādītas kvītī vai rezervācijas apstiprinājumā.

Rezervācijas izmaiņām vai rezervācijas anulēšanai ir piemērojami arī zemo cenu aviosabiedrību noteikumi. Lai anulētu vai veiktu izmaiņas zemo cenu lidojumu rezervācijā, jums jāsazinās tieši ar attiecīgo aviosabiedrību. Parasti zemo cenu lidojumu aviobiļešu maksas netiek atlīdzinātas. Ja nolemjat anulēt zemo cenu lidojuma rezervāciju, netiek atmaksāta mūsu pakalpojumu maksa un maksa par izmaiņu veikšanu. Ja ar anulēšanas cēloni saistītais risks ir apdrošināts atbilstoši nopirktās ceļojuma apdrošināšanas polises noteikumiem, atlīdzināt anulēšanas maksas varat pieprasīt savam apdrošinātājam.

Ņemiet vērā, ka lidojumi jāizmanto tādā secībā, kādā tie norādīti rezervācijas apstiprinājumā vai e-biļetē. Ja plānojat neizmantot lidojumu tā, kā tas rezervēts, cik iespējams agrāk iepriekš sazinieties ar aviosabiedrību, lai apspriestu jūsu izvēles iespējas. Ja laikā neesat reģistrējies uz apstiprinātajā rezervācijā norādīto lidojumu, aviosabiedrība var reģistrēt jūs kā “neieradušos”, un jums var būt jāmaksā papildu maksas un/vai viss jūsu lidojuma maršruts var tikt anulēts un/vai kļūt nederīga jūsu aviobiļete.

Ja vēlaties anulēt rezervāciju, jo nevarat izpildīt maršrutam piemērojamās prasības attiecībā uz pasi, vīzu vai imigrāciju, ir spēkā aviosabierības noteikumi, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šo iemeslu dēļ radītajām izmaksām.

4.4.2. Izmaiņas un anulēšana, ko veic Piegādātājs – ceļojuma nodrošinātājs

Jūsu līgums ar Piegādātājiem – ceļojuma nodrošinātājiem var tiem dot tiesības anulēt rezervācijas vai veikt tajās izmaiņas. Par jebkādām nozīmīgām izmaiņām centīsimies jums savlaicīgi sniegt informāciju, tiklīdz mums tā kļūs zināma, ja vien tam pietiks laika pirms jūsu izlidošanas, bet mēs neuzņemamies atbildību par izmaiņām vai izmaksām, kas šī iemesla dēļ varētu rasties. Atkarībā no Piegādātāja – ceļojuma nodrošinātāja noteikumiem jums var būt izvēle pieņemt ceļojuma plāna izmaiņas, pieņemt alternatīva ceļojuma plāna piedāvājumu (ja tāds ir) vai atcelt rezervēto ceļojuma plānu un saņemt attiecīgo atlīdzību. Mēs negarantējam, ka minētajos noteikumos ir paredzēta atlīdzība.

Mūsu labākā cenu kombinācija piedāvā vislētāko lidojumu apvienojumu, tādēļ jūs varat saņemt dažādu biļešu skaitu dažādās aviosabiedrībās katram ceļojuma maršrutam. Ņemiet vērā, ka uz katru atsevišķo biļeti attiecas konkrētās aviosabiedrības noteikumi.

4.4.2.1. Izmaiņas lidojumu sarakstā

Rezervācijas apstiprinājumā norādītais lidojuma laiks var manīties laika periodā no rezervācijas datuma līdz faktiskā lidojuma datumam. Ja mums esat sniedzis savu kontaktinformāciju, lidojumu saraksta izmaiņu gadījumā centīsimies jums par tām paziņot. Tomēr jūsu pienākums ir sazināties ar aviosabiedrību un pārbaudīt, vai lidojums (un jebkādi ienākošie lidojumi), ko esat apstiprinājis, notiks tā, kā rezervēts. Mēs ļoti iesakām šajā nolūkā sazināties ar aviosabiedrību vismaz 72 stundas pirms katras plānotās izlidošanas. Ņemiet vērā, ka dažām aviosabiedrībām ir obligāta prasība, lai jūs apstiprinātu savu nolūku lidot. Mēs nevaram kontrolēt aviosabiedrību lidojumu sarakstu izmaiņas un neuzņemamies atbildību par izmaksām, kas varētu rasties izmaiņu rezultātā.

4.4.3. Anulēšana, ko veicam mēs

Ja ir radusies acīm redzama kļūda (tai skaitā datu ievades kļūda, aprēķina kļūda vai darbinieka pieļautu kļūda) un tādēļ redzama cena, kas visticamāk radusies kļūdas dēļ, mēs paturam tiesības anulēt rezervāciju pat tad, ja esam to automātiski apstiprinājuši. Jūs par to informēs pēc iespējas ātrāk, lai jūs, ja vēlēsieties, varētu veikt rezervāciju par pareizo cenu. Jebkurā gadījumā jūs neesat tiesīgs pieprasīt kompensāciju no mums, pamatojoties uz rezervācijas anulēšanu vai ar to saistītajām izmaksām, ja tas noticis kļūdainas rezervācijas dēļ, kas ir anulēta.

Dažos gadījumos papildu jūsu sniegtajai rēķinu un maksājumu informācijai mēs varam pieprasīt jūsu identitātes pierādījumus. Identitātes pierādījumus var pieprasīt rezervācijas un maksājuma apstrādes laikā vai jebkurā citā laikā pēc tam. Mēs paturam tiesības anulēt rezervāciju, neuzņemoties nekādu atbildību, ja nesniedzat šādu identitātes pierādījumu, kad tas ir pieprasīts.

Turklāt mēs paturam tiesības jebkurā laikā anulēt rezervāciju drošības mērķu dēļ un aizsardzībai pret krāpšanu. Parasti tas notiek tad, ja drošības aizsardzības un krāpšanas atklāšanas sistēmas ziņo par problēmu ar maksājumu karti vai rezervācijas veikšanai norādīto e-pasta adresi utt. E-pasts ar informāciju par atcelšanu tiks nosūtīts uz e-pasta adresi, ko norādījāt reģistrēšanās laikā.


5. Cenas un maksājumi

5.1. Cenas

Tripsta S.A.” – uzņēmums, kas uztur un pārvalda tīmekļa vietni tripsta.lv, – atrodas Grieķijā, eiro valūtas zonā. Tādēļ visas maksas ir eiro valūtā.

Rezervācijas pēdējā posmā un pirms pirkuma kopējā maksājamā summa kļūst redzama eiro valūtā.

No jūsu kredītkartes debetētā summa var atšķities no maksājamās summas, kas norādīta mūsu tīmekļa vietnē; tas ir atkarīgs no valūtas maiņas kursa, ko jūsu kredītkartes izdevējs (un/vai kredītkartes apkalpotājs) izmanto transakcijas laikā.

Mēs neesam atbildīgi par maksām saistībā ar mainīgām valūtas maiņas likmēm un banku komisijām, kā arī citām jūsu kredītkartes izdevēja piemērotajām papildu maksām par darījumiem ārzemju valūtā, ja eiro nav valūta, kurā jūsu kredītkartes izdevējs iegrāmato jūsu transakcijas.


5.2. Maksājumi

Maksājumu var veikt ar kādu no tīmekļa vietnē norādītajām maksāšanas metodēm. Maksāšanas metodes, kas ir citas, nevis tīmekļa vietnē norādītās, netiek pieņemtas, un mēs neuzņemamies atbildību par skaidru naudu vai čekiem, kas nosūtīti pa pastu.

Veicot rezervāciju mūsu tīmekļa vietnē, jums jāsniedz mums kredītkartes vai debetkartes informācija, lai varētu apmaksāt visu jūsu rezervācijas cenu. Rezervācijas veikšanai mēs varam pieprasīt jūsu kredītkartes informāciju nodot attiecīgajam Piegādātājam – ceļojuma nodrošinātājam. Par ceļojuma nodrošināšanas pakalpojumu jums var būt jāmaksā vairākas maksas, kas veido kopējo rezervācijā norādīto summu.

Ar šo jūs pilnvarojat mūs vai pilnvarotu trešo pusi par jūsu pirkumu veikt pilnu kopējās summas maksājumu. Maksājot ar kredītkarti, maksājumu par jūsu lidojumiem var debetēt tieši aviosabiedrība.

Ņemiet vērā, ka reģistrēšanās laikā jums var pieprasīt uzrādīt kredītkarti, lai pārbaudītu tās atļautu lietošanu vai nodrošinātu jebkādas papildu maksas.

Ja saistībā ar jūsu maksājumu radīsies problēmas, mēs sazināsimies ar jums 48 stundu laikā (vai 24 stundu laikā, ja 48 stundu laikā dodaties ceļojumā).

Ja maksājums ir veikts ar bankas depozītu, 24 stundu laikā jums pa e-pastu vai faksu ir jānosūta maksājuma uzdevums, pretējā gadījumā rezervācija tiek automātiski anulēta.

Mēs neesam atbildīgi ne par kādu cenas palielinājumu, kas radies tāpēc, ka maksājums nav izdevies. Jebkāds cenas palielinājums klientam ir jāsamaksā, pirms var apstiprināt rezervāciju.

Mūsu pienākums nav izsniegt biļetes, apstiprinājumus, kuponus vai citus ceļošanas dokumentus, pirms nav pabeigts maksāšanas process un mēs neesam saņēmuši maksājumu. Tomēr visos gadījumos klients ir atbildīgs par pasūtīto pakalpojumu cenas pilnīgu apmaksu. Ja maksājums ir veikts ar trešās personas kredītkarti, kredītkartes turētājam varam pieprasīt sniegt rakstveida atļauju. Mēs vai Piegādātājs – ceļojuma nodrošinātājs paturam tiesības piegādāt e-biļetes, apstiprinājumus, e-kuponus vai citus ceļojuma dokumentus uz jūsu kredītkartes rēķina adresi vai e-pasta adresi, ja to pieprasa kredītkartes izsniedzējs. Visām rezervācijas laikā izmantotajām e-pasta adresēm jābūt derīgām.

Pēc maksājuma pabeigšanas un rezervācijas apstiprināšanas pa e-pastu uz rezervācijas laikā norādīto e-pasta adresi jūs no Tripsta S.A. saņemsiet visus dokumentus (kvīti, rēķinu), kas nepieciešami nodokļu nomaksai.

Ja esat pieprasījis sagatavot rēķinu/čeku, lūdzu, ievadot datus attiecīgajos laukos, rūpīgi tos pārbaudiet. Jebkurai prasībai veikt izmaiņas informācijā, kuru esat nepareizi norādījis rēķinā, tiek piemērota samaksa 10€ apmērā.

6. Īpaši nosacījumi un informācija par lidojumiem

6.1. Cena

Atsevišķas nodevas, piemēram, maksa par pakalpojumu, nav iekļautas biļetes cenā, bet tiek pievienotas rezervēšanas procesā. Tomēr tarifu, nodokļu, piemaksu un papildu maksu sadalījums un kopējā aviobiļetes cena tiek norādīta dažādos posmos rezervācijas procedūras laikā. Pēdējā posmā pirms rezervācijas validācijas tiek parādīts pārskats ar kopējo cenu. Noklikšķinot uz Submit (Iesniegt), jūs piekrītat cenai un pirkumam. Pēc tam jūs saņemsiet rezervācijas apstiprinājuma e-pasta vēstuli, kur ir norādīta cena.


6.2. Naudas atmaksāšana

Ja nevarat veikt lidojumu, dažos gadījumos atkarībā no aviosabiedrības noteikumiem jums var būt tiesības pieprasīt daļu no summas, ko esat samaksājis pirkuma laikā. Ja biļete nav izsniegta, lielākā daļa aviosabiedrību atmaksā aviosabiedrības vai valsts iestāžu noteiktos nodokļus, maksas, nodevas un piemaksas (NMNP), kas jāmaksā pasažieriem, jo šīs NMNP aviosabiedrībām vai valsts iestādēm jāmaksā tikai tad, ja pasažieris faktiski ir izmantojis lidojumu. Citas NMNP (piemēram, maksa par degvielu vai rezervāciju) netiek atmaksātas, ja vien nav nopirkta aviobiļete ar elastīgu cenu. Vairums aviosabiedrību par NMNP atmaksāšanu pieprasa administrēšanas maksu.

Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu par jebkādas atmaksājamās summas saņemšanu, lūdzu, nosūtiet mums rakstisku apstiprinājumu šeit. Ar šo jūs pilnvarojat mūs veikt visas nepieciešamās darbības, lai panāktu šādu atmaksāšanu. Jūs piekrītat, ka varat rakstīt mums un lūgt atmaksāt naudu 12 mēnešu laikā no jūsu plānotā lidojuma datuma, bet pēc minētā termiņa zaudējat tiesības iesniegt naudas atmaksāšanas pieprasījumu.

Ņemiet vērā: ja aviosabiedrība ir izsniegusi aviobiļetes vai par jūsu lidojumu ir saņēmusi maksājumu tieši bez mūsu starpniecības, jums var dot norādījumu naudas atmaksāšanas pieprasījumu iesniegt tieši attiecīgajai aviosabiedrībai.

Ņemiet vērā, ka naudu var atmaksāt tikai ar tādu maksājuma veidu, kāds izmantots rezervācijas laikā, un šādai naudas atmaksāšanai ir piemērojamas attiecīgās aviosabiedrības politikas un mūsu naudas atmaksāšanas pakalpojuma maksas. Ar šo jūs pilnvarojat mūs atskaitīt piemērojamo maksu par naudas atmaksāšanas pakalpojumu no jums atmaksājamās summas.

Ja pēc iepriekš minētajiem atskaitījumiem jums ir atmaksājama nauda, tā puse, kura ir saņēmusi sākotnējo maksājumu, attiecīgo summu pārskaita atpakaļ uz kredītkarti, ko izmantojāt maksāšanai, veicot sākotnējo rezervāciju.

Netiek atmaksātas nekādas pakalpojuma maksas.

Klientiem jāņem vērā, ka saistībā ar lidojuma rezervāciju samaksāto summu atmaksāšanas termiņš var būt līdz 6 mēnešiem.

Nauda tiek atmaksāta tikai pēc tam, kad naudas līdzekļus esam saņēmuši atpakaļ no aviosabiedrības. Mēs neesam atbildīgi par to, ka aviosabiedrība nav veikusi naudas atmaksāšanu.


6.3. E-biļetes

Visas mūsu tīmekļa vietnē pārdotās biļetes ir e-biļetes, tas ir lidojumu rezervācijas veids bez papīra dokumentu izmantošanas. Kad esat veicis rezervāciju, tā tiek elektroniski saglabāta aviosabiedrības rezervācijas sistēmā. Mēs jums nosūtīsim rezervācijas apstiprinājuma e-pasta vēstuli un pēc tam atsevišķi e-biļeti.

Ir svarīgi, lai par katru rezervāciju klients saņemtu rezervācijas apstiprinājumu un pēc tam e-biļeti. Tā kā aviosabiedrība var jums pieprasīt uzrādīt rezervācijas numuru un/vai apstiprinājuma e-pasta vēstuli, iesakām ņemt līdzi gan rezervācijas apstiprinājumu, gan e-biļeti. Mums nevar uzlikt atbildību par šo noteikumu neievērošanu, tādēļ ļoti iesakām pirms ceļojuma sazināties ar aviosabiedrību un pārbaudīt šo informāciju.

Reģistrējoties lidojumam, jums ir jāuzrāda e-biļete. Ja 48 stundu laikā neesat saņēmis e-biļeti, jums jāsazinās ar mums pa e-pastu.

Mēs paļaujamies, ka jūsu sniegtā informācija ir precīza, tādēļ mums nevar uzlikt atbildību, ja jūsu e-biļete nav pienākusi tāpēc, ka jūsu e-pasta adrese ir norādīta nepareizi vai jūsu iesūtnē ir iestatīti surogātpasta iestatījumi. Ja esat manījis savu e-pasta adresi vai kontakttālruņa numuru, jums nekavējoties par to jāpaziņo mums.

Papildus tam pārbaudiet, vai vārds un uzvārds jūsu pasē atbilst vārdam un uzvārdam jūsu biļetē un/vai rezervācijas apstiprinājumā. Jūsu pienākums ir pārbaudīt, vai rezervācijā visa informācija ir ievadīta pareizi, tai skaitā, bet ne tikai, pareizs pasažiera vārds un uzvārds, lidojumi, datumi un ceļojuma maršruts. Ja kaut kas nav ievadīts pareizi, jūsu pienākums ir nekavējoties informēt mūs par to. Mēs sniegsim visu iespējamo palīdzību, lai labotu kļūdas, tomēr mums un aviosabiedrībai var rasties izmaksas, kas jums būs jāapmaksā.

Ņemiet vērā, ka aviosabiedrībām ir savi noteikumi par e-biļešu izsniegšanu. Mums nevar uzlikt atbildību par šo noteikumu neievērošanu, tādēļ ļoti iesakām pirms ceļojuma sazināties ar aviosabiedrību un pārbaudīt šo informāciju.

Var būt izņēmuma gadījumi, kad biļešu izsniegšanas ierobežojumu dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram nodot informāciju par apstiprinātajām rezervācijām aviosabiedrībai, lai tās varētu veikt rezervāciju. Tādā gadījumā mēs centīsimies 48 stundu laikā no apstiprinājuma informēt jūs un organizēt naudas atmaksāšanu vai alternatīvu lidojumu. Ja izvēlēsieties alternatīvu lidojumu, kas ir dārgāks par sākotnējo rezervāciju, jums būs jāsamaksā starpība.

 

6.4. Zemo cenu aviosabiedrību lidojumi

Ja lidojumu meklēšanā esat iekļāvis zemo cenu aviosabiedrību lidojumus un pēc tam izvēlaties iegādāties biļeti uz šādu lidojumu, mēs apstrādāsim rezervāciju jūsu vārdā. Jūsu līgums tiks noslēgts ar attiecīgo zemo cenu aviosabiedrību, un jums būs jāievēro tās noteikumi un nosacījumi.

Ņemiet vērā, ka jūs varat saņemt apstiprinājuma e-pasta vēstuli un e-biļeti tieši no zemo cenu aviosabiedrības atsevišķās e-pasta vēstulēs.

Zemo cenu aviosabiedrības var piemērot papildu maksas par rezervēto bagāžu, reģistrēšanos lidostā, vēlamo sēdvietu, izklaidi lidojumā (ja tāda ir), ēdienu, dzērienu, uzkodām utt. Maksas par šādiem papildu pakalpojumiem nav iekļautas lidojuma biļetes cenā, ja vien nav skaidri noteikts citādi. Rezervācijas procesā var nebūt pieejama pilnīga informācija par šādām maksām. Tādēļ bezmaksas bagāžas limits un cita informācija ir jāpārbauda aviosabiedrības tīmekļa vietnē. Mēs neesam atbildīgi ne par kādām papildu izmaksām, kas varētu būt radušās, un iesakām sazināties ar attiecīgo aviosabiedrību, lai pievienotu jebkādus papildu pakalpojumus un pārbaudītu maksas.


6.5. Bagāža

Katrai aviosabiedrībai var būt atšķirīgi bezmaksas bagāžas limiti un attiecīgās politikas. Tādēļ jums jānoskaidro politika attiecībā uz bagāžu, sazinoties tieši ar to aviosabiedrību, kuras lidojumu izmantojat. Lai noskaidrotu, vai rezervētajā lidojumā ir iekļauta bagāža, pārbaudiet informāciju par lidojumu e-pasta vēstulē, ko esat saņēmis pēc rezervācijas.

Ņemiet vērā, ka:

i) aviosabiedrības “Easyjet”, “Ryan Air”, “Wizz Air” tiek uzskatītas par zemo cenu aviopārvadātājiem, to lidojuma rezervācijā nav iekļauta reģistrētā bagāža. Mēs iesakām papildu somas pievienot bagāžai internetā pirms jūsu ceļojuma, jo dažas aviosabiedrības pieprasa papildu maksu par somu pievienošanu bagāžai lidostā. Jums būs nepieciešams aviosabiedrības rezervācijas atsauces numurs un e-pasta adrese, ko izmantojāt rezervācijas veikšanai. Dažas aviosabiedrības, piemēram, “Easyjet”, “Ryan Air”, “Wizz Air”, pieprasa arī konta informāciju, kas jums var būt nosūtīta atsevišķā e-pasta vēstulē kopā ar rezervācijas informāciju. Lai rezervācijai pievienotu bagāžu, iesakām atrast attiecīgo aviosabiedrību un izmantot saiti “Manage your Booking” (Pārvaldiet savu rezervāciju).

ii) daži aviopārvadātāji, kas sniedz pilnu pakalpojumu klāstu (piemēram, “Air France” un “KLM”), par zemāku cenu piedāvā aviobiļetes, kas neietver bagāžu. Ja esat izvēlējies savu lidojumu, pārbaudiet lidojuma informācijas sadaļu, lai noskaidrotu, vai jūsu aviobiļetes cenā ir iekļauta bagāža. Ja bagāža nav iekļauta, tā ir jāpievieno. Vairumā gadījumu šis pakalpojums ir pieejams tikai aviosabiedrības tīmekļa vietnē. Lidostā bagāžas pievienošanas maksa parasti ir lielāka, tādēļ iesakām bagāžu pievienot pirms reģistrēšanās lidojumam.

 

6.6. Nepilngadīgie bez pavadoņiem

Nepilngadīgie bez pavadoņiem ir bērni, kas ceļo vieni un ir vecāki par 5 gadiem un jaunāki par 12 gadiem (vecums ir atkarīgs no aviosabiedrību politikām, tādēļ sazinieties ar aviosabiedrību un noskaidrojiet to).

Daudzas aviosabiedrības sniedz (vai pieprasa) nepilngadīgo uzraudzības pakalpojumu no iekāpšanas laika līdz laikam, kad nepilngadīgais ir sagaidīts galamērķa vietā. To sauc par pavadoņa pakalpojumu nepilngadīgajam. Nepilngadīgajam paredzētais pakalpojums aviosabiedrībai vispirms ir jāapstiprina. Tomēr aviosabiedrību politikas attiecībā uz nepilngadīgajiem bez pavadoņiem ir dažādas. Piemēram, atkarībā no aviosabiedrības pavadoņa pakalpojums nepilngadīgajam bieži ir obligāts bērniem vecumā no 5 līdz  gadiem, izvēles pakalpojums pusaudžiem (vecumā no 15 līdz 17 gadiem). Noteikti sazinieties ar aviosabiedrību un noskaidrojiet aviosabiedrības politikas, piemērojamās maksas un pakalpojumus.

Pavadoņa pakalpojumu nepilngadīgajiem bieži nevar izmantot jaunākiem pasažieriem (parasti jaunākiem par 5 gadiem); šāda vecuma bērni ir jāpavada pieaugušam pasažierim tajā pašā lidojumā un tajā pašā nodalījumā. Tomēr, lai gan aviobiļešu cenu mērķiem pasažieri vecumā no 12 līdz 17 gadiem tiek uzskatīti par pieaugušajiem, viņi nav tiesīgi būt par nepilngadīgo pavadoņiem bez 18 gadus veca vai vecāka pasažiera klātbūtnes.

Par pavadoņa pakalpojumu nepilngadīgajiem parasti tiek prasīta maksa.

Izmantojot nepavadīta nepilngadīgā pakalpojumu, aviosabiedrība parasti gribēs zināt, kurš nogādās nepilngadīgo izlidošanas lidostā un kurš sagaidīs nepilngadīgo galamērķī. Bieži tiek pieprasīti sagaidītāja – pieaugušā identifikācijas pierādījumi. Nepieciešamo identifikācijas pierādījumu aizmiršana var radīt nepatīkamu kavēšanos vai problēmas, tādēļ noskaidrojiet, ko šādā gadījumā vēlas aviosabiedrība.

Ņemiet vērā, ka attiecībā uz nepilngadīgajiem no dažām valstīm pastāv īpašas prasības nepilngadīgā izbraukšanai ārpus attiecīgās valsts bez pavadoņa vai kopā ar citu personu, kas nav kāds no vecākiem vai likumīgais aizbildnis (kā norādīts pasē), piemēram, nepilngadīgajiem jābūt līdzi vēstulei ar robežas šķērsošanas un ceļošanas atļauju, ko parakstījis likumīgais aizbildnis vai kāds no vecākiem ar likumīgām aizbildnības tiesībām.

Nepilngadīgajiem bez pavadoņa lidojuma rezervāciju var veikt tikai pa tālruni.

Arī šajā gadījumā pirms aviobiļetes iegādes lūdzam sazināties ar aviosabiedrību un noskaidrot prasības attiecībā uz nepilngadīgajiem bez pavadoņa.

 

7. Pase, vīzas un prasības attiecībā uz veselību

Jūs esat atbildīgs par visu pases, vīzas un citu imigrācijas prasību ievērošanu, kas piemērojamas jūsu maršrutā. Tādēļ pirms lidojuma jums vajadzētu laikus vērsties kompetentajās vēstniecībās un/vai konsulātos, lai noskaidrotu, vai izvēlētā(-o) galamērķa(-u) apmeklēšanai nepieciešama vīza. Svarīgi atcerēties iekļaut visus ceļojuma tranzītpunktus, jo arī lai atrastos tajos, var būt nepieciešama vīza.

Mēs neuzņemamies atbildību par gadījumiem, kad jums tiek liegts ceļot, ja neesat ievērojis kādu no šādām prasībām, kā arī neuzņemamies atbildību par gadījumiem, kad esam snieguši palīdzību vai padomu šādos jautājumos.

Atcerieties, ka prasības vīzu, tranzītvīzu un ieceļošanas dokumentu iegūšanai dažādās valstīs ir atšķirīgas, un tās var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai uzzinātu nepieciešamo informāciju, sazinieties ar visu jūsu maršrutā iekļauto valstu kompetentajām vēstniecībām vai konsulātiem, vai/un arī ar pašu aviokompāniju, ne tikai ar galamērķa vēstniecību un konsulātu, jo parasti valstīs, kurās lidojuma laikā līdz galamērķim notiek apstāšanās (tai skaitā apstāšanās lidojumos, kad jūs citā lidmašīnā nepārsēžaties vai nemaināt lidojumu), nepieciešama tranzītvīza vai daudzkārtējas ieceļošanas vīza.

Mēs iesakām pārliecināties, vai jūsu pase ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc plānotā atgriešanās datuma, lai izvairītos no identifikācijas un citām problēmām ceļojuma laikā. Tāpat, lūdzu, atcerieties, ka ir valstis, kuras pieprasa, lai ceļotāju dokumenti būtu derīgi vismaz no trim līdz divpadsmit mēnešiem pēc ierašanās laika.

 

8. Atbrīvošana no atbildības

Jūs piekrītat atbrīvot no atbildības mūs, mūsu saistītos uzņēmumus, visus mūsu Piegādātājus, kā arī minēto pušu amatpersonas, direktorus, darbiniekus vai aģentus attiecībā uz prasībām, ko jūs vai trešās puses varētu izvirzīt, kā arī no atbildības attiecībā uz pamatu lietas ierosināšanai, prasījumiem, zaudējumiem vai citām izmaksām (tostarp saprātīgu atlīdzību par juridiskajiem un grāmatvedības pakalpojumiem) šādu iemeslu dēļ: a) jūs esat pārkāpis šā Līguma noteikumus, b) jūs esat pārkāpis jebkuru tiesību aktu noteikumus vai trešās puses tiesības vai c) veids, kādā esat izmantojis mūsu tīmekļa vietni.

 

9. Autortiesības, preču zīmes un programmatūras tīmekļa vietnē

Viss saturs mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, teksts, grafiskie attēli, logotipi, pogu ikonas, audioklipi un programmatūra (turpmāk “Saturs”), ir mūsu vai mūsu satura piegādātāju īpašums, kas aizsargāts ar starptautiskām autortiesībām un citiem tiesību aktiem intelektuālā īpašuma jomā. Intelektuālā īpašuma tiesības attiecas uz visa mūsu tīmekļa vietnes satura kopumu (kas nozīmē atveidojumu, izlasi, krājumu, sakārtojumu un apvienojumu). Tas ir vienīgi tās komercsabiedrības īpašums, kura uztur un pārvalda šo tīmekļa vietni, un ir aizsargāts ar starptautiskām autortiesībām un citiem tiesību aktiem intelektuālā īpašuma jomā. Satura un/vai programmatūras lietošana šajā tīmekļa vietnē tādā veidā, kas nav atbilstošs šim Līgumam, ir stingri aizliegta, tai skaitā reproducēšana, pārveidošana, izplatīšana, pārsūtīšana, pārpublicēšana, parādīšana vai darbības rezultātu izmantošana, izņemot gadījumus, ja šim nolūkam ir saņemta skaidri izteikta atļauja.

Dažas programmatūras un saturs mūsu tīmekļa vietnē pieder mums vai mūsu Piegādātājiem vai arī mums vai Piegādātājiem ir attiecīga licence, tādēļ brīdī, kad lietojat šādu programmatūru vai saturu, uz to lietošanu var attiekties papildu nosacījumi.


10. Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuras esam iekļāvuši tikai jūsu ērtībai. Jums jāveic piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka vietnēs, kurām piekļūstat, izmantojot šīs saites, nav vīrusu, tārpu, Trojas zirgu vai citu destruktīvu mehānismu. Minēto saišu iekļaušana nenozīmē, ka mēs apstiprinām ar šīm saitēm savienotās tīmekļa vietnes vai to saturu. Mēs neatbildam par šādām tīmekļa vietnēm, to saturu vai personas datu aizsardzības politikām.

 

11. Garantijas, saistību atrunas un atbildības ierobežojumi

Informācija, programmatūras, produkti un pakalpojumi, ko esam nodrošinājuši mēs vai mūsu Piegādātāji vai kas publicēti mūsu tīmekļa vietnē, var ietvert neprecizitātes vai kļūdas, tai skaitā izcenojuma kļūdas. Mēs un mūsu saistītie uzņēmumi negarantējam šādas informācijas precizitāti un atsakāmies no jebkādas atbildības par neprecīzu vai kļūdainu informāciju mūsu tīmekļa vietnē (tai skaitā, bet ne tikai, kļūdainiem izcenojumiem, fotoattēliem, vispārīgiem produktu aprakstiem utt.). Mēs paturam tiesības labot jebkuras izcenojuma kļūdas mūsu tīmekļa vietnē un/vai nepabeigtās rezervācijas, kurās izmantota nepareiza cena. Šādā gadījumā mēs jums piedāvāsim iespēju (ja tāda ir) saglabāt nepabeigto rezervāciju ar pareizo cenu vai bez maksas anulēt rezervāciju.

Piegādātāju novērtējumi ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas, un mēs negarantējam šādu novērtējumu precizitāti. Mēs negarantējam konkrētu produktu un pakalpojumu pieejamību. Mēs neapliecinām mūsu tīmekļa vietnē iekļautās informācijas vai nodrošināto programmatūru, produktu un pakalpojumu piemērotību kādam konkrētam mērķim. Tas, ka esam iekļāvuši vai piedāvājam produktus vai pakalpojumus, neveido mūsu apstiprinājumu šādiem produktiem vai pakalpojumiem vai to ieteikumu. Visa šāda informācija, programmatūras, produkti un pakalpojumi tiek nodrošināti “tādi, kādi tie ir”, bez jebkāda veida garantijas. Mēs nedodam nekādas garantijas, ka mūsu tīmekļa vietne, tās serveri vai jebkura e-pasta vēstule, ko esam nosūtījuši mēs vai mūsu Piegādātāji, ir bez vīrusiem vai citiem kaitīgiem komponentiem. Ar šo mēs atsakāmies no visām garantijām un nosacījumiem attiecībā uz šādu informāciju, programmatūrām, produktiem un pakalpojumiem, tostarp no visām netiešām garantijām un nosacījumiem par tirdzniecībai atbilstošu kvalitāti, derīgumu noteiktam mērķim, īpašuma tiesībām un pārkāpumu neesamību.

Aviopārvadātāji un citi Piegādātāji, kas šajā tīmekļa vietnē nodrošina ar ceļojumiem saistītus vai citus pakalpojumus, ir neatkarīgi darbuzņēmēji, nevis mūsu pārstāvji vai darbinieki. Mēs neesam atbildīgi par šo Piegādātāju darbībām, kļūdām, bezdarbību, apliecinājumiem, garantijām, pārkāpumiem vai nolaidību, kā arī par miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, īpašuma bojāšanu vai citiem no tā izrietošiem zaudējumiem. Mēs neuzņemamies atbildību un neapmaksājam naudu par kavēšanos, anulēšanu, vairāk biļešu pārdošanu nekā lidmašīnā ir vietu, zaudējumiem, kas radušies streiku, force majeure vai citu iemeslu dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles, un neesam atbildīgi ne par kādiem papildu izdevumiem, bezdarbību, kavēšanos, maršruta izmaiņām vai jebkādas valdības vai iestādes darbībām.

Nekādā gadījumā mēs neesam atbildīgi ne par kādiem tiešiem, netiešiem, sodoša rakstura, nejaušiem, tīšiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas no vai jebkurā veidā ir saistīti ar jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei, tās parādīšanu vai izmantošanu, vai mūsu pakalpojumiem, vai par aizkavētu piekļuvi vai nespēju piekļūt, parādīt vai izmantot šo tīmekļa vietni neatkarīgi no tā, vai atbildība izriet no nolaidības, līguma noteikumiem, pārkāpuma, absolūtās atbildības (neatkarīgi no vainas) vai citiem cēloņiem, pat tad, ja esam bijuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespēju.

Ja neatkarīgi no iepriekš minētajiem ierobežojumiem ir konstatēts, ka mēs esam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet vai jebkādā veidā ir saistīti ar jebkuru no iepriekš aprakstītajiem gadījumiem, tad nekādā gadījumā mūsu atbildība kopā nepārsniedz lielāko no šādām summām: a) pakalpojuma maksa, ko jūs mums esat samaksājis saistībā ar attiecīgo darījumu(-iem) šajā tīmekļa vietnē, vai (b) simts dolāru (100,00 ASV dolāru) vai ekvivalenta summa vietējā valūtā.

Atbildības ierobežojums atspoguļo riska sadalījumu starp pusēm. Šajā sadaļā norādītie ierobežojumi paliek spēkā un ir piemērojami pat tad, ja ir konstatēts, ka šajos noteikumos norādītā daļējā kompensācija nav sasniegusi galveno mērķi.

 

12. Piemērojamie tiesību akti

Šo tīmekļa vietni uztur un pārvalda Grieķijas uzņēmums, un šo Līgumu regulē Grieķijas tiesību akti. Ar šo jūs piekrītat tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai un norises vietai Atēnās, Grieķijā, lai izšķirtu visus strīdus, kas varētu rasties no šīs tīmekļa vietnes lietošanas vai saistībā ar to.

 

13. Korespondence

Visu korespondenci saistībā ar Klientu apkalpošanas dienestu vai lidojumu rezervāciju jāsūta pa pastu uz adresi: “Tripsta S.A.” Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Athens, Greece. Citu jautājumu gadījumā sazinieties ar mums.

 

Uz visiem jautājumiem, kas saņemti pa e-pastu, atbilde tiek sniegta 24 stundu laikā pa e-pastu vai tālruni, ja jautājums ir saņemts darba laikā. Ja jautājums ir saņemts ārpus darba laika, mēs sazināsimies ar jums nākamajā darba dienā. Ja steidzami nepieciešama atbilde uz jautājumiem, ko mēs saņemtu ārpus darba laika, iesakām tieši sazināties ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju.

 

14. Citi noteikumi un nosacījumi

14.1. Pilnīgas vienošanās un nodalāmības klauzula

Šie Noteikumi un nosacījumi ietver pilnīgu vienošanos starp pusēm attiecībā uz Līguma priekšmetu.

Ja jebkurā laikā kāda šo Noteikumu un nosacījumu daļa (ieskaitot jebkuru vienu vai vairākus Noteikumu un nosacījumu punktus vai jebkuru apakšpunktu vai rindkopu vai jebkuru viena vai vairāku noteikumu daļu) jebkāda iemesla dēļ saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem ir atzīta vai kļūst par spēkā neesošu vai citādi neizpildāmu, šādu daļu uzskata par svītrotu no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, un šādas svītrošanas rezultātā nekādā veidā netiek ietekmēta vai mazināta pārējo noteikumu spēkā esamība un/vai izpildāmība.


14.2. Vispārīgo noteikumu un nosacījumu grozījumi

Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja paziņojuma sniegšanas laiku pa laikam grozīt vai atjaunināt šos Noteikumus un nosacījumus. Noteikumu un nosacījumu spēkā esošā versija tiek iekļauta tīmekļa vietnē no datuma, kad grozījumi stājas spēkā. Tas, ka pēc noteikumu un nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā jūs turpināt izmantot tīmekļa vietni, veido jūsu piekrišanu šiem grozījumiem.

 

Versija: 02/05/2017

<